Konferensspråk och översättning

Konferensen har bjudit in deltagare från hela världen. Alla talare och workshophållare kommer dock att bidra till antingen svenska eller engelska. Om du vill hålla i ett ACA-möte på ett annat språk erbjuder vi ett rum som kan bokas för det ändamålet. Notera att vi inte översätter workshops (de flesta hålls på engelska). Behöver du ändå översättning till svenska, känn dig fri att fråga någon i gruppen!I vår strävan att vara så inkluderade som möjligt har vi följande lösningar:

  • ACA-inre barn morgonmeditation: dela på ditt eget språk (meditation / manual på engelska).
  • ACA-möten som löper hela dagen: det kommer både svenska och engelska mötesordningar: de personer som öppnar mötet bestämmer tillsammans vad som är bäst vid det givna tillfället. Du kan alltid dela på det språk du vill.

Vi tittar för närvarande på översättningslösningar för talar-mötena!

  • Öppnings-, Huvud- och Slutmötet: Keynote-talare kommer att översättas
  • Ordinarie talarmöten: vi strävar efter att ha en svensk och en engelsk talare vid varje ordinarie talarmöte.

Återkom närmare konventet för uppdaterad information om översättning. Vi ser fram emot att se dig på detta spännande evenemang!