ACA World Convention 2019

Please scroll down for English

Vad är AWC?

Varje år sponsrar ACA WSO ett världskonvent:  ACA World Convention. Vi är glada över att Sverige får vara värd för ACA:s fjärde världskonvent. Vi välkomnar medlemmar från hela världen.

Länk till programmet

Mod att förändras

Temat för konventet är Mod att förändras. Vi erbjuder möten, workshops och gemenskap för att stärka den inre och delade styrkan i modet att förändras. Programmet under de här dagarna syftar till att erbjuda vuxna barn möjlighet att få lyssna till andra, delta i aktiviteter och dela sina egna erfarenheter, styrka och hopp med varandra i en varm och kärleksfull miljö.

Rum kommer att finnas för möten både på engelska och svenska. Ett separat rum kommer att finnas den som önskar hålla ett möte på annat språk (rummet bokas i förväg).

Vi söker

  • Engelsktalande till talarmöten

  • Svensktalande till talarmöten

  • Workshops-ledare på båda språken

Vi välkomnar även multisensoriska möjligheter där musik, konst, rörelse eller poesi ingår. Yoga eller meditation kommer att välkomnas.

Mer information om hur du kan lämna ditt intresse för att tala, leda en workshop eller hålla en annan aktivitet kommer snart. Vi söker också mötesledare på båda språken.

Kontakta oss: program.abc2019@gmail.com

Återkom gärna till sidan för uppdateringar och förändringar vartefter programmet utvecklas.

Varmt välkommen till Malmö i april!

Datum:
ABC, Annual Business Conference 25 April – 26 April
AWC, ACA World Convention 26 April – 28 April
SK, Servicekonferens för ACA Sverige (på svenska) 27 April 13-15.30

Vad kostar det att delta?

Anmälningsavgiften till AWC är just nu 285 sek. Den 3/1 höjs anmälningsavgiften till 315 sek.

 

What is AWC?

Each year ACA WSO sponsors an ACA World Convention. We are glad that Sweden will be hosting the 4th ACA World Convention. We welcome members from across the world.

Link to program

Courage to Change

The theme for the convention is Courage to Change. We offer meetings, workshops and gatherings igniting the inner and shared strength of courage to change. In creating a program for these days we seek to lay a foundation for sharing experiences, strength and hope with each other in a warm and loving environment.

Meetings rooms are available for English and Swedish speakers respectively. A separate room will be available for other languages upon request (please book the room in advance).

We are currently searching for

  • English speakers to speaker meetings

  • Swedish speakers to speaker meetings

  • Workshop-holders in both languages

We are also looking for some programs to have multi-sensory opportunities, incorporating music, art, movement or poetry into the presentation. Yoga or meditation instruction will be welcomed.

More information on how to show your interest in speaking or giving a workshop or hold another activity will be published shortly.

We welcome volunteers to lead regular ACA meetings in both languages at the convention.

Contacts us on program.abc2019@gmail.com

Keep coming back for updates and changes as the work is in progress.

Warmly welcome to Malmö in April!

Dates:
ABC, Annual Business Conference 25 April – 26 April
AWC, ACA World Convention, 26 April – 28 April
SK, Business Conference for ACA Sweden (in Swedish) 27 April 13-15.30

How much does it cost?

The sign-up fee is right now 285 sek but will be 315 sek after the 3/1-19.