About ACA

Adult children of Alcoholics is a fellowship of men and women, who shares experience, strength, hope and love to recover from the disastrous consequences of having been brought up in an alcoholic or otherwise dysfunctional home.

The only requirement to become a member of ACA is a desire to overcome the effects of parental alcoholism or otherwise dysfunctional parent behavior. We have realized that in order to live a life relatively without fear to be able to move on into the world with love and purpose, we have to work on the emotional disease that infected us as children and affects us as adults. We are freeing our Inner Child and learning to reparent ourselves with gentleness, humor, love and respect – the very things we did not receive as children.

 

Om ACA

Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av män och kvinnor som delar erfarenheter, styrka, hopp och kärlek för att tillfriskna från de katastrofala konsekvenserna av att ha vuxit upp i ett alkoholistiskt eller på annat sätt dysfunktionellt hem.

Det enda villkoret för att gå med i ACA är en önskan att tillfriskna från effekterna av föräldrars alkoholism eller annan dysfunktion. Vi har insett att för att kunna leva ett liv fritt från rädsla att gå vidare ut i världen med kärlek och mening så måste vi arbeta med den känslomässiga sjukdom som infekterade oss som barn och fortsätter att påverka oss som vuxna. Vi frigör vårt inre barn och lär oss att omföräldra oss själva med ömhet, humor, kärlek och respekt – precis det vi inte fick som barn.