Annual Business Conference

Please scroll down for English.

ACA:s servicekonferens

Varje år håller ACA WSO servicekonferens för att kommunicera med medlemmarna. Det fungerar som ett praktiskt möte fast i större skala: det görs avstämningar mot ekonomiska rapporter och kommittéers arbete och ämnen diskuteras, medlemmar i styrelsen väljs in och den organisatoriska utvecklingen presenteras.

Varje grupp uppmuntras att sända en representant (t.ex. GSR), för att tala å deras vägnar och rösta. Passa på att närvara och ta chansen att få en större insyn i ACA’s service. Alla ACA medlemmar är välkomna (även om inte alla kan rösta).

Varmt välkommen till Malmö i april!

Datum:
ABC, Annual Business Conference 25 april – 26 april
AWC, ACA World Convention 26 april – 28 april
SK, Servicekonferens ACA Sverige (på svenska) 27 april kl. 13-15.30
Mail: program.abc2019@gmail.com

ACA World Service Organisation

Each year, the ACA World Service Organisation conducts a business meeting, in order to inform the membership, as well as to hear their concerns. Like a group business meeting on a larger scale, the ABC offers financial disclosures and committee reports, discuss topics and ratify board members. Various stages of organisational development are presented.

Every Group and Intergroup are encouraged to send a Delegate for representation – to voice and vote, throughout the conference. Take this opportunity to gain a greater insight into service in ACA. Even though non-delegates may not vote, all ACA members are welcome to attend the business meeting.

A warm welcome to Malmö in April!

Dates:
ABC, Annual Business Conference 25 April – 26 April
AWC, ACA World Convention, 26 April – 28 April
SK, Business Conference for ACA Sweden (in Swedish) 27 April
Mail: program.abc2019@gmail.com